Säkerhet « Öppna kurser

Kurser i säkerhet lär dig grundläggande metoder i att hantera utrustning, hur du ska göra vid olyckor- och hur du förebygger dem.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Säkerhet på väg

En utbildning som Vägverket och kommuner ställer som krav

 
 

Basic underwater escape course

Förmågan till överlevnad i vatten

 
 

Påbyggnadsutbildning utmärkningsansvarig

Utbildningen är ett krav för personal .

 
 

Issäkerhet

Issäkerhetsutbildningen vänder sig bl.a till kommuner och privatpersoner.

 
 

Heta arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap.

 
 

Deltidsbrandman

En kurs till deltidsbrandman.

 
 

Farligt Gods för Avsändare

En kurs för personal involverade i hantering av farligt gods.

 
 

Heta arbeten

För dig som utför arbeten med risk för brand.

 
 

Heta arbeten

Kursen vänder sig till alla som arbetar med s k HETA ARBETEN.

 
 

Statsvetenskap Inriktning krishantering och säkerhet - grundkurs 30 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom stats­vetenskap.

 
 

Arbetsplatsens kemikaliehantering

Problematiken kring kemikaliehantering både ur miljö och arbetsmiljösynpunkt.

 
 

Heta arbeten

Alla inblandade i heta arbeten ska genomgå utbildningen.

 
 

Hjärt och lungräddning

Lär dig hur man gör idag när det gäller HLR enligt de senaste rönen.

 
 

Arbete på väg nivå 1 och nivå 2

Arbete på väg nivå 1 och 2 som ersätter gamla Säkerhet på väg.

 
 

Friare Liv´s årsutbildning i NVC, 2013/14 Stockholm

För dig som vill integrera Nonviolent Communication på djupet.