Övrigt « Öppna kurser

Här hittar du en samling utbildningar till dig som bl.a är lokalvårdare eller jobbar inom byggbranschen.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Bolagets skatter och ägarens ekonomiska planering

Kursveckan ger ingående kunskaper om gällande och väntad lagstiftning.

 
 

Korrekturläsningskurs

Korrekturläsningskurs där du lär dig granska stavning och typografi

 
 

UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens

Bli effektivare som ledare,gruppmedlem och individ!

 
 

Beläggningsutbildning

Utbildning som leder till jobb inom NCC roads.

 
 

Byggarbetsledare 120 hp

Byggarbetsledare 120 hp, via högskolan i Dalarna.

 
 

Vägtransport - ADR

En grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg.

 
 

Flygtransport - IATAs DGR

Bestämmelser för transport av farligt gods med flyg.

 
 

Yrkeskunnande för trafiktillstånd

För blivande trafikansvariga och egenföretagare inom transportnäringen.

 
 

Global etik: teori, analys, beslut 15 hp

Kursen innehåller en fördjupning inom området inter­nationell politisk teori.

 
 

Folkrätt i kris och konflikt 30 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i folkrättens regler och principer.

 
 

Bedömning för lärande

- en fördjupning i formativ bedömning.

 
 

Formativ bedömning i sfi

- att utveckla lärande med hjälp av bedömning.

 
 

Yrkesutbildning i en ny tid

- bedömningssamarbete i skola och arbetsliv.

 
 

Utbildning för yrkesverksamma: att kommunicera med intressenter

Kursen fokuserar på att ge bidrag till yrkesverksamma anställda vid universitet m.m