Talare/Förmedling

När du behöver engagemang och mer kraft till företaget. Här hittar du talare och föreläsare som inspirerar, underhåller och motiverar.Du hittar också talarbyråer som hjälper dig med att skräddarsy din kompetensutveckling.

Fördelar med talare och talarbyråer:

  • Ger inspiration.
  • Ger dig underhållning.
  • Motiverar dig.
  • Ger dig nya idéer.
  • Tar dig till nya nivåer.

Jämför datum och priser

Webbsida

Klokegård

Sveriges första och enda föreläsare som varken sjunger eller spelar! Håller inspirerande föreläsningar i ämnena: Arbetsglädje, Livsglädje, Självkänsla och Rockstjärnestatus! Aha-upplevelser och många skratt!

Emma Pihl

Inspirera människor till att nå framgång i sin karriär och i sina liv, skapa livskvalité samt lära känna och tycka om sig själva.

Kelly Odell

Självkritiskt blick på det praktiska livet i organisationer.

Camilla Uddgren

Livslust! Inspiration! Talare & Musik till konferens och event.

Talarcenter

Vi förmedlar kunskap och inspiration.

Farida Rasulzada

Forskare – Doktor – Föreläsare.

Mikael Andersson

Mikael Andersson håller föreläsningar om att skapa drivkraft och motivation.

Manuel Knight

Manuel Knight håller inspirerande föreläsningar om laganda.

Renata Chlumska

Föredrag är uppbygga kring Renatas expeditioner.

Lasse Gustavson

Lasse Gustavson håller inspirerande föreläsningar om överlevnad.

SAJ Förmedlingsbyrå

Kunskap, framtidstro och bestående värden

Content Talarbyrån

Content Talarbyrån förmedlar bl.a talare, föreläsare, utbildare, experter.

Kim Anderzon

"Det fullständigt flexibla fruntimret" är en stå-upp komedi med Kim Anderzon.

Annika R Malmberg - "Ta skit och gör det till guld!"

En föreläsning om mänskligt beteende och försvarsmekanismer.

Mats Holmquist

Orkesterledare - Författare - Entreprenör - Skolledare.