Logistik « Öppna kurser

Logistik handlar om planera, organisera och styra flöden.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Lager- och materialhantering

"Sänk kapitalkostnaden, men öka servicegraden!"

 
 

Logistikakademin

Logistikutbildningar på akademisk nivå anpassade för praktiker.

 
 

Logistikens grundbultar

För dig som vill lära dig grunderna inom logistiken.

 
 

Logistikverkstan

Stödverktyg för att effektivisera ditt dagliga logistikarbete.

 
 

Logistikverkstan

- För dig som behöver praktiska verktyg.

 
 

Produktionslogistik

Få en förståelse för produktionsstyrningens påverkan på företagets effektivitet.

 
 

Börja tänka logistik

En introduktion till logistik och dess betydelse för lönsamhet.

 
 

Steg 2: Logistikens verktyg

Det andra steget rustar deltagaren med de grundläggande verktyg.

 
 

Steg 3: Från tanke till handling

Hur logistik påverkar såväl leveransservice som kapitalbindning.