Arbetsmiljö « Öppna kurser

Kurser i arbetsmiljö handlar om hur vi ska få sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållande. Arbetsmiljön är allt det vi har runt omkring oss. Arbetsredskap och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat och trivseln på jobbet.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Arbetsmiljö-Grundläggande

Kurser i arbetsmiljö för chefer.

 
 

Arbetsmiljörevision

Kursen fokuserar på att lära ut förbättringsinriktad revisionsmetodik.

 
 

Administratör i vården

Utbildning för dig som arbetar med administration inom vården.

 
 

Arbetsmiljö för bygg- och fastighetssektorn

Är du insatt i arbetsmiljöfrågorna?

 
 

Skiftarbete och hälsa

För dig som vill ha förståelse för hälsa och dygnsrytm.

 
 

Kemiska hälsorisker

För företag som handskas med kemiska produkter i arbetet.

 
 

Företagets arbetsmiljöarbete - grundkurs

För dig som vill ha kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

 
 

Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud

Öka bl.a kunskapen och förståelsen kring olyckor och hur de uppstår.

 
 

Alkohol och droger i arbetslivet

En kurs främst riktad till chefer, HR, skyddsombud.

 
 

Arbete med ställningar

En endagskurs i säkerhet vid arbete med ställningar.

 
 

Byggarbetsmiljösamordnare - BAS-P och BAS-U

Samordning enligt arbetsmiljölagens krav.

 
 

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete.

 
 

Arbetsmiljö

Ny aktuell kurs med de senaste metoderna och reglerna för friska företag.

 
 

Att bemöta och förebygga hot och våld

Lär dig olika strategier för att undvika konfrontationer på arbetsplatsen.

 
 

Trivsel på arbetsplatsen

För anställda inom företag och myndigheter.