Miljö - Kvalitetsledning « Öppna kurser

Kurser i miljö och kvalitetsledning handlar om hur man leder en verksamhet genom att bl a styra värdekedjan i riktning mot hållbarhet för att förbättra och utveckla verksamheten.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Fördjupning

Genom våra utbildningar på fördjupningsnivå får ni ny kunskap och inspiration för ert fortsatta miljöarbete.

 
 

Grundläggande miljöutbildning

Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning

 
 

Miljö

Miljö i vardagen. Vad kan vi göra?

 
 

Grunderna i miljöledning

Kursen ger dig en introduktion till miljöledning.