Logistik « Öppna kurser

Logistik handlar om planera, organisera och styra flöden.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

"Sänk kapitalkostnaden, men öka servicegraden!"

 
 
 

Logistikutbildningar på akademisk nivå anpassade för praktiker.

 
 
22 700 kr

För dig som vill lära dig grunderna inom logistiken.

 
 
8 900 kr

Stödverktyg för att effektivisera ditt dagliga logistikarbete.

 
 
9 900 kr

- För dig som behöver praktiska verktyg.

 
 
 

Få en förståelse för produktionsstyrningens påverkan på företagets effektivitet.

 
 
 

En introduktion till logistik och dess betydelse för lönsamhet.

 
 
 

Det andra steget rustar deltagaren med de grundläggande verktyg.

 
 
 

Hur logistik påverkar såväl leveransservice som kapitalbindning.