Arbetsmiljö « Öppna kurser

Kurser i arbetsmiljö handlar om hur vi ska få sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållande. Arbetsmiljön är allt det vi har runt omkring oss. Arbetsredskap och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat och trivseln på jobbet.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Utbildning för dig som arbetar med administration inom vården.

 
 
 

Är du insatt i arbetsmiljöfrågorna?

 
 
 

Kursen fokuserar på att lära ut förbättringsinriktad revisionsmetodik.

 
 
 

Kurser i arbetsmiljö för chefer.

 
 
2 200 kr

För dig som vill ha förståelse för hälsa och dygnsrytm.

 
 
5 600 kr

För företag som handskas med kemiska produkter i arbetet.

 
 
3 500 kr

För dig som vill ha kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

 
 
 

Öka bl.a kunskapen och förståelsen kring olyckor och hur de uppstår.

 
 
 

En kurs främst riktad till chefer, HR, skyddsombud.

 
 
 

En endagskurs i säkerhet vid arbete med ställningar.

 
 
 

Samordning enligt arbetsmiljölagens krav.

 
 
 

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete.

 
 
 

Ny aktuell kurs med de senaste metoderna och reglerna för friska företag.

 
 
 

Lär dig olika strategier för att undvika konfrontationer på arbetsplatsen.

 
 
 

För anställda inom företag och myndigheter.