Öppna kurser

Öppna kurser är när ett utbildningsföretag anordnar kurser och det kommer människor från många olika företag. Det är ofta en eller flera personer från ett och samma företag.

Fördelar med öppna kurser

  • Personer som kommer till öppna kurser är intresserade, positiva och vill lära sig.
  • Du kommer till en ny, inspirerande miljö och får "träffa" andra deltagare.
  • Du får utbyte med andra och kan få nya vinklingar på dig själv och ditt arbetsliv.
  • Du får ta del av andras erfarenheter.
  • Du kan dela med dig av dina egna erfarenheter

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Korrekturläsningskurs

Korrekturläsningskurs där du lär dig granska stavning och typografi

 
 

UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens

Bli effektivare som ledare,gruppmedlem och individ!

 
 

Beläggningsutbildning

Utbildning som leder till jobb inom NCC roads.

 
 

Byggarbetsledare 120 hp

Byggarbetsledare 120 hp, via högskolan i Dalarna.

 
 

Bolagets skatter och ägarens ekonomiska planering

Kursveckan ger ingående kunskaper om gällande och väntad lagstiftning.

 
 

Vägtransport - ADR

En grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg.

 
 

Flygtransport - IATAs DGR

Bestämmelser för transport av farligt gods med flyg.

 
 

Yrkeskunnande för trafiktillstånd

För blivande trafikansvariga och egenföretagare inom transportnäringen.

 
 

Global etik: teori, analys, beslut 15 hp

Kursen innehåller en fördjupning inom området inter­nationell politisk teori.

 
 

Folkrätt i kris och konflikt 30 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i folkrättens regler och principer.

 
 

Bedömning för lärande

- en fördjupning i formativ bedömning.

 
 

Formativ bedömning i sfi

- att utveckla lärande med hjälp av bedömning.

 
 

Yrkesutbildning i en ny tid

- bedömningssamarbete i skola och arbetsliv.

 
 

Utbildning för yrkesverksamma: att kommunicera med intressenter

Kursen fokuserar på att ge bidrag till yrkesverksamma anställda vid universitet m.m

 
 

Hydraulik och pneumatik 7.5 hp

Kursen omfattar bl.a studier av hydrauliska komponenter.