Öppna kurser

Öppna kurser är när ett utbildningsföretag anordnar kurser och det kommer människor från många olika företag. Det är ofta en eller flera personer från ett och samma företag.

Fördelar med öppna kurser

  • Personer som kommer till öppna kurser är intresserade, positiva och vill lära sig.
  • Du kommer till en ny, inspirerande miljö och får "träffa" andra deltagare.
  • Du får utbyte med andra och kan få nya vinklingar på dig själv och ditt arbetsliv.
  • Du får ta del av andras erfarenheter.
  • Du kan dela med dig av dina egna erfarenheter

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Skriver du som du tänker eller skriver du innan du tänker?

 
 
6 900 kr

Planera och genomföra framgångsrika presentationer.

 
 
12 900 kr

Lära dig retoriska strukturer för att nå fram ännu bättre.

 
 
12 900 kr

Bli säkrare, ledigare och mer professionell i dina framträdanden.

 
 
12 900 kr

Kursen där du lär dig att retorik är makt.

 
 
12 900 kr

Lära sig att lyckas, få gehör och få andra att lyssna.

 
 
12 900 kr

Effektiviserat din personliga planering och prioritering.

 
 
12 900 kr

Lära dig hur du får folk att lära sig.

 
 
12 900 kr

Vad skulle hända om du som chef blev bättre på retorik?

 
 
12 900 kr

Praktisk färdighet i att agera tydligt och behovsanpassat.

 
 
 

Leda och styra möten, kommunikationsövningar och hur du säljer in idéer.

 
 
6 900 kr

Skapa bra, värdefulla och bestående relationer

 
 
12 900 kr

Utbildningen innehåller träning i att bl.a leda och styra möten.

 
 
6 900 kr

Kursen ger dig tips, kunskaper och många verklighetstrogna övningar.

 
 
12 900 kr

Bli medveten om hur du själv kommunicerar.

 
 
12 900 kr