Språk « Litteratur

Om du vill utveckla din språkkunnighet eller bara är intresserad av att lära dig något nytt, får du här ett utbud av kursmaterial och litteratur om språk.

 

 

Jämför datum och priser

Böckernas webbsida

Spanska direkt

För dig som vill lära dig ett nytt språk på egen hand.

Handbok i svenska språket

Boken fungerar som en ledstång för alla de språkliga momenten kurserna 1-3 i svenska.