Pedagogik « Litteratur

Här får du ett utbud av litteratur med inriktning på pedagogik.För din personliga, eller professionella utveckling.

Jämför datum och priser

Böckernas webbsida

Pedagogik i arbetslivet

Beskriver hur man planerar, genomför och utvärderar kurser.

Att leva till 100%

Lär dig förvalta din energi och ta makten över ditt liv.

Älska ditt arbete

Din guide till ett bättre arbetsliv.

Det var inte mitt fel

Om konsten att ta ansvar.

Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och lärare

Mentorskap under introduktionsåret.