Litteratur

Här hittar du böcker och kurslitteratur som är aktuella i affärslivet och i affärssammanhang. Du hittar också kurspärmar, e-böcker och inspirationsmaterial. Böcker är ditt personliga verktyg när du behöver råd och vägledning.

Fördelar med litteratur:

  • Kan tas med i de flesta sammanhang.
  • Kan få dig att reflektera.
  • Lätta att bära.
  • Inspirerande.
  • Utvecklar fantasin.
  • Stora valmöjligheter.

Jämför datum och priser

Böckernas webbsida

Ekonomi för småföretagare

En bok om företagsekonomi för dig som inte är en ekonom.

Gerillaföretagaren- Gerillamarknadsföring för dig

En bok om marknadsföring.

Säljbibeln- en klassiker

För dig som vill bli en framgångsrik försäljare.

Ledarskap

Med humanism, humor och hängivelse av Rolf Christerson.

Ekonomiska godbitar från Grönköping

Innehåller aktuella artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad.

Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi.

Grundbok i samhällsekonomi.

Företag och marknad

Samarbete och konkurrens.

Chefen & Medarbetaren

En bok som ger dig som chef stöd i det dagliga livet.

Medarbetarskap- från ord till handling.

En bok om hur du skapar en god och effektiv arbetsplats.

1000 tips om att sälja mer i din butik

Boken innehåller 1000 konkreta tips att använda för att sälja mer.

PR Handboken

En handbok i hur du når ut i mediabruset.

Kommunikation & organisation

Den första svenska läroboken i organisationskommunikation.

Planerad kommunikation

Boken ger en heltäckande beskrivning av kommunkation.

Kommunikation på arbetsplatsen

Vänder sig främst till dem som leder andra människor.

Aktiva lärare- Praktisk vägledning i kommunikation

Boken ger en praktiskt vägledning i kommunikation.