Risk och krishantering « Ledarskap « Företagskurser

Kurser i ledarskap handlar om att lära sig att styra, skapa engagemang och motivation hos sina medarbetare genom sitt eget beteende och sitt sätt att kommunicera.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Krishantering

Vi hjälper organisationer och ledare att förebygga kriser.

 
 

Avlastande samtal - Krisstöd för personalgrupper, grundkurs

Kursen vänder sig till de som möter människor i stress- och krissituationer.

 
 

Hot och våld - före, under, efter

Lär dig att etablera så bra förebyggande skydd som möjligt.