Arbetsmiljö « Företagskurser

Kurser i arbetsmiljö handlar om hur vi ska få sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Arbetsmiljön är allt det vi har runt omkring oss. Arbetsredsap och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat och trivseln på jobbet.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Aktiv ergonomi för datorarbetsplatser

Förebygg musarm och gamnacke. Lär dig arbeta skonsamt vid datorn.

 
 

Arbetsmiljöansvar

Kunna medverka till en bra arbetsmiljöhantering.

 
 

Aktiv ergonomi i praktiken

Fakta, inspiration och övningar för att må bra - på din arbetsplats.

 
 

Arbetsmiljö

Iteratur hjälper till att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 
 

Grundutbildning- bättre arbetsmiljö

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö.

 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Brunicon erbjuder skräddarsydda utbildningar i Systematiskt arbetsmiljöarbete.

 
 

Arbetsmiljö- AMHU05

Arbetsmiljö - kunskap och handling.

 
 

Systemisk hälsoutveckling

Systemisk hälsoutveckling innebär att skapa förståelse för organisationen.