Företagskurser

Företagskurser är unika, anpassade och skräddarsydda för just ert behov. Med en företagskurs får ni den kompetensutbildning ni behöver. Utbildningsföretaget skapar, lägger upp, tar fram eller anpassar en kurs för just din grupp och ditt företags behov. Det kan vara en helt ny kurs eller det kan vara en öppen kurs som anpassas till er och ert behov.

Fördelar med företagskurs

  • Upplägg och innehåll anpassas efter både era och deltagarnas behov.
  • Era medarbetare får en gemensamhet att bygga vidare på.
  • Det är kostnadseffektivt.
  • Det lyfter er verksamhet.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Säljutbildning försäkringar och bank

kundens kunskapsnivå styr säljsamtalets inriktning och avslut

 
 

Framgångsrik försäljning

Vi hjälper säljorganisationer att arbeta effektivt genom väletablerade metoder.

 
 

Att utbilda och informera

Träning och utbildning i pedagogik och att utbilda och informera.

 
 

Marknadsföring

MiMA erbjuder rådgivning i bl.a marknadsföring.

 
 

Aktiv ergonomi för datorarbetsplatser

Förebygg musarm och gamnacke. Lär dig arbeta skonsamt vid datorn.

 
 

Sluta ”kränga” - Coacha kunderna till köp

Anpassa säljtekniken efter målgruppens kunskap och coacha avsluten

 
 

Arbetsmiljöansvar

Kunna medverka till en bra arbetsmiljöhantering.

 
 

Grundläggande Java

Modellfokuserat tillvägagångssätt baserat på UML.

 
 

Java EE 5 Update

Nyheterna i Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0.

 
 

Utbildning i grupp

En specialanpassad datautbildning för grupper.

 
 

Vinnande Relationer!

En kurs om utveckling för dig själv och din grupp.

 
 

Dax att gå Framåt!

En kurs för nytänkande, förändring och ökad motivation.

 
 

The Human element

För dig som vill förbättra arbetsprestationen inom företaget.

 
 

Säker programmering i Java

En kurs anpassad för Javautvecklare.

 
 

Säker applikationsprogrammering

För system och desktop utvecklare som vill lära sig skriva säkrare programkod.