Pedagogik « Företagskurser

Kurser i pedagogik handlar om att lära dig lära andra. Att få folk att lära sig med hjälp av olika metoder.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Bli mer inspirerande, varierande och professionell.

 
 
 

Vilket syfte och mål har jag/företaget/den enskilde för samtalet?

 
 
 

Träning och utbildning i pedagogik och att utbilda och informera.

 
 
 

Utbilda utbildaren, Pedagogik för utbildare.