Försäljning « Företagskurser

Kurser i försäljning handlar om att lära sig olika försäljningssätt för att kunna sälja och påverka olika typer av människor. Det handlar också om att kunna argumentera, förhandla och komma till avslut. Båda parter ska känna att de vunnit något på det.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
 
 

Framgångsrik försäljning

Vi hjälper säljorganisationer att arbeta effektivt genom väletablerade metoder.

 
 

Sluta ”kränga” - Coacha kunderna till köp

Anpassa säljtekniken efter målgruppens kunskap och coacha avsluten

 
 

Sälj med förtroende

Det du säljer är egentligen en bit av dig själv .

 
 

PEP® För säljare

För dig som vill få mer tid till ditt säljarbete.

 
 

Säljutbildning försäkringar och bank

kundens kunskapsnivå styr säljsamtalets inriktning och avslut

 
 

Säljutbildning för media

Öka säljdrivet med skräddarsydd säljutbildning

 
 

Säljutbildning för teknisk försäljning

Bygg förtroende hos kunden genom att coach fram kundens behov

 
 

Säljutbildning och säljcoaching för konsulter

Den coachande säljmetoden går som en röd tråd genom hela utbildningen

 
 

Säljutbildning för bygg och anläggning

Få ett ökat "driv" i försäljningen genom att coacha kunder till köp

 
 

Försäljningsutbildning

En utbildning för all personal i service och detaljhandeln.

 
 

Säljutbildning inom fastighetsbranschen

Två försäljningsmoment med den coachande säljtekniken

 
 

Säljutbildning för It- och Telecom

Att få kunden delaktig i framtagningen av lösningen ger bättre avslut

 
 

Säljutbildning för butik

Varje butiksbesökare behöver en viss typ av bemötande för att få köpa

 
 

Säljutbildning för småföretagare

Ett nytt vinnande säljkoncept utan att kränga

 
 

Säljutbildning till DVH och fackhandeln

Mer plats i hyllan och flera "faces" på rätt ställe ökar försäljningen