Försäljning « Företagskurser

Kurser i försäljning handlar om att lära sig olika försäljningssätt för att kunna sälja och påverka olika typer av människor. Det handlar också om att kunna argumentera, förhandla och komma till avslut. Båda parter ska känna att de vunnit något på det.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Bli en mer framgångsrik säljare med retorik.

 
 
 

Vi hjälper säljorganisationer att arbeta effektivt genom väletablerade metoder.

 
 
 

Anpassa säljtekniken efter målgruppens kunskap och coacha avsluten

 
 
 

Det du säljer är egentligen en bit av dig själv .

 
 
 

För dig som vill få mer tid till ditt säljarbete.

 
 
 

kundens kunskapsnivå styr säljsamtalets inriktning och avslut

 
 
 

Öka säljdrivet med skräddarsydd säljutbildning

 
 
 

Bygg förtroende hos kunden genom att coach fram kundens behov

 
 
 

Den coachande säljmetoden går som en röd tråd genom hela utbildningen

 
 
 

Få ett ökat "driv" i försäljningen genom att coacha kunder till köp

 
 
 

En utbildning för all personal i service och detaljhandeln.

 
 
 

Två försäljningsmoment med den coachande säljtekniken

 
 
 

Att få kunden delaktig i framtagningen av lösningen ger bättre avslut

 
 
 

Varje butiksbesökare behöver en viss typ av bemötande för att få köpa

 
 
 

Ett nytt vinnande säljkoncept utan att kränga