Ledarskap på Hittakurs.se - utbildning för dig som är ledare

För att utvecklas som ledare är utbildning i olika delar nästan ett måste. Ett ledarskap innebär bland annat att du ska vara lyhörd, kunna hantera relationer, sträva mot mål och ha många bollar i luften.

Det finns ett antal olika utbildningar du kan delta i när du vill bättra på ditt ledarskap. Här nedan beskriver vi ledarskapsprogram, coachande ledarskap och utvecklingssamtal.

Ledarskapsprogram

Du kan välja ett helt ledarskapsprogram som ofta är upplagt som återkommande träffar över en tid vilket innebär att du får repetition. Ett ledarskapsprogram ger en utmärkt möjlighet att mellan kurstillfällen implementera lärdomar och sedan diskutera detta vid nästa utbildningstillfälle. Det finns många olika ledarskapsprogram och därför är det viktigt att tänka efter vad du vill ha ut av din utbildning för att vara riktigt nöjd. Gör en lista på saker du vill uppnå i ditt ledarskap och din personliga utveckling genom att delta i ett ledarskapsprogram.

Det rör sig ofta om en större investering i både tid och pengar att delta i ett ledarskapsprogram. Du kan börja med att skriva ner de saker du vill utveckla i ditt ledarskap. I nästa steg omformulerar du detta till mål och utifrån dessa mål kan du hitta din utbildning i ledarskap eller ett ledarskapsprogram.

Det är viktigt att du deltar i den aktuella utbildningen. Det är välinvesterad tid att ta ett par timmar innan respektive utbildningstillfälle och påminna sig om vad som skedde senast och vad som står på ämnet denna gång i utbildningen.

Även efter respektive tillfälle i ditt ledarskapsprogram är det bra att ta några timmar till att renskriva anteckningar, formulera handlingsplaner för tiden fram till nästa gång du har utbildning och för att reflektera det senaste tillfället i ledarskapsprogrammet.

Med tid till förberedelse och efterarbete ökar du möjligheten att ledarskapsutbildningen kommer att stärka dig som ledare, medarbetare och människa.

Coachande ledarskap

Det har idag blivit vanligt att tala om coaching i ledarskapet, särskilt i situationer och yrken som är starkt fokuserade på resultat. Att som ledare coacha de anställda är idag en naturlig del av den moderna chefsrollen. Chefen sätter upp mål för varje anställd följt av en plan för att uppnå målen. I ett coachande ledarskap ingår det idag att chefen motiverar sina anställda till att följa sina individuella mål. Coaching är både en attityd och en metod. Inom all coaching är det skillnad mellan en ledare och ett coachande ledarskap. Att utbilda sig inom coaching är viktigt för ett ledarskap.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett samtal som återkommer regelbundet mellan arbetstagare och ledare där ni diskuterar arbetstagarens situation. Syftet är att utveckla medarbetarna och organisationen. Det handlar om att styra och lägga upp planer för den anställdes framtid. En gång per år bör ett företags anställda och cheferna ha utvecklingssamtal. Även här kan du förbättra ditt ledarskap genom att gå olika utbildningar och kurser.

Ledarskap - tre förslag

I menyn till vänster hittar du all vår utbildning men speciellt kan vi här lyfta fram följande utbildningar i ledarskap:

Utbildningar och kurser inom ledarskap

Vi på hittakurs.se anser att det ska vara enkelt att hitta bra utbildning i ledarskap så därför tjänar denna sida som en portal där du hittar information om- och länkar till riktigt relevant utbildning i ledarskap. Sökandet efter bra ledarskapsutbildningar hittar du här på hittakurs.se!

Kontakta oss angående utbildning i ledarskap

Skulle det finnas något du vill kontakta oss om, vare sig det handlar om ledarskap eller inte, är du varmt välkommen att använda kontaktinformationen eller kontaktformuläret som du hittar på sidan. Kontakta oss.