Ramböll Management Consulting

http://www.ramboll-management.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Lär dig att coacha utifrån ett systemiskt förhållningssätt.

 
 
 

Lär dig nya metoder och verktyg för förändringsprocesser.