IC Inter Compliance

http://www.icintercompliance.com/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Kursen ger dig verktyg för att leda ditt team till framgång.

 
 
11 900 kr

En 2 dagars kurs i projektstyrning, effektiva projekt och ledarskap.

 
 
9 900 kr

Kursen är anpassad för styrning av mindre och kortare projekt.

 
 
6 900 kr

För er som behöver grundläggande kunskap om regelverket.

 
 
10 900 kr