Holmbergs Talare

http://holmbergstalare.se

Webbsida
 

Mattis är föreläsare, inspiratör, samtalsledare och kommunikatör sedan flera år.

Röhlander arbetar med att skapa tändande mål - och att hitta vägarna dit.

Rigmor Robert är läkare och psykoanalytiker och en av landets mest erfarna föreläsare.

Precis som allt interesting.org gör så grundar sig Teos föreläsningar på affärskreativitet.