Eva Nordin

Logotyp för Eva Nordin

http://evanordin.com

Webbsida
 

Det spelar alltså stor roll hur vi lever våra liv, vilka tankar vi tänker och hur vi dagligen förhåller oss till andra, oss själva och olika situationer. Den framväxande kunskapen om hur tankar, känslor och handlingar påverkar och styr människors liv både medvetet och omedvetet.