Callista Enterprise AB

Logotyp för Callista Enterprise AB

http://www.callistaenterprise.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Modellfokuserat tillvägagångssätt baserat på UML.

 
 
 

Nyheterna i Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0.

 
 
 

Kursen ger en översikt i Unified Process.

 
 
 

Kursen förklarar grunderna inom JavaEE-plattformen.