Medarbetarsamtal « Ledarskap « Öppna kurser

Kurser i ledarskap handlar om att lära sig att styra, skapa engagemang och motivation hos sina medarbetare genom sitt eget beteende och sitt sätt att kommunicera.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

För chefer och ledare som förväntas genomföra medarbetarsamtal.

 
 
 

Skaffa dig insikt och träning i tydlig och effektiv kommunikation.

 
 
 

För att stärka en god företags- och kommunikationskultur.

 
 
 

Utveckla dina kunskaper för medarbetarsamtal.

 
 
 

Medarbetare som mår bra har bättre förutsättningar att prestera bra!