Företagsledning « Ledarskap « Öppna kurser

Kurser i ledarskap handlar om att lära sig att styra, skapa engagemang och motivation hos sina medarbetare genom sitt eget beteende och sitt sätt att kommunicera.

 

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Leda och styra möten, kommunikationsövningar och hur du säljer in idéer.

 
 
6 900 kr

För dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning.

 
 
 

Chefsresan består av tre etapper + tre individuella coachtillfällen.

 
 
 

En kurs för dig som vill uppnå din fulla potential som ledare.

 
 
 

Förutsättningar att skapa trygga och öppna relationer.

 
 
 

Ett öppet program på 7,5 dagar, med handlening och träning för VD'ar och högre chefer.

 
 
 

5 dagars program, med personlig handledning samt träning för mellanchefer och projektledare.

 
 
 

Att gå från chefsroll till ledargestalt i orga-nisationer under förändring.

 
 
 

För dig som vill skapa engagemang hos medarbetare och mellanchefer.

 
 
 

En 3 dagars utbildning i Ledarskap och Positiv påverkan.

 
 
 

Ett program för dig som är chef på ledningsgruppsnivå.

 
 
 

En utbildning som ger dig perspektiv på dig själv i din ledarroll.

 
 
 

Ett speciellt meddelande till dig som är vd och driver ett företag.

 
 
 

Kompetenshöjning för ledande befattningshavare.

 
 
 

- för chefer som behöver utveckla sitt praktiska ledarskap.