Risk och krishantering « Ledarskap « Företagskurser

Kurser i ledarskap handlar om att lära sig att styra, skapa engagemang och motivation hos sina medarbetare genom sitt eget beteende och sitt sätt att kommunicera.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Vi hjälper organisationer och ledare att förebygga kriser.

 
 
 

Kursen vänder sig till de som möter människor i stress- och krissituationer.

 
 
 

Lär dig att etablera så bra förebyggande skydd som möjligt.