Skrivkurser « Kommunikation - PR « Företagskurser

Kurser i kommunikation och PR handlar om att människor ska förstå varandra. Helt enkelt att budskapet når fram till mottagaren på rätt sätt.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Nå fram med ett budskap på bästa och enklaste sätt.

 
 
 

Skaffa verktyg för att nå igenom bruset och nå fram med dina budskap.