Säljutbildning grund « Försäljning « Företagskurser

Kurser i försäljning handlar om att lära sig olika försäljningssätt för att kunna sälja och påverka olika typer av människor. Det handlar också om att kunna argumentera, förhandla och komma till avslut. Båda parter ska känna att de vunnit något på det.

Jämför datum och priser

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris
Företagssida

Den coachande säljmetoden går som en röd tråd genom hela utbildningen

 
 
 

Bli trygg som säljare med hjälp av ett coachande förhållningssätt

 
 
 

kundens kunskapsnivå styr säljsamtalets inriktning och avslut

 
 
 

Öka säljdrivet med skräddarsydd säljutbildning

 
 
 

Bygg förtroende hos kunden genom att coach fram kundens behov

 
 
 

Få ett ökat "driv" i försäljningen genom att coacha kunder till köp

 
 
 

En utbildning för all personal i service och detaljhandeln.

 
 
 

Två försäljningsmoment med den coachande säljtekniken

 
 
 

Att få kunden delaktig i framtagningen av lösningen ger bättre avslut

 
 
 

Varje butiksbesökare behöver en viss typ av bemötande för att få köpa

 
 
 

Ett nytt vinnande säljkoncept utan att kränga

 
 
 

Mer plats i hyllan och flera "faces" på rätt ställe ökar försäljningen

 
 
 

Lär dig sälja på ett respektfull och lönsamt sätt med säljcoaching

 
 
 

Lär dig boka flera nykundsmöten utan att ”kränga”

 
 
 

Skräddarsydda utbildningar för din bransch eller ditt företag.