The British Institute

http://www.britishinstitute.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

För dig som arbetar professionellt med engelska såväl muntlig som skriftlig.

 
 
 

För dig som har glömt mycket av det engelska språket.

 
 
 

För dig som redan behärskar de grundläggande kunskaperna.