Tec IUC Kronoberg

http://www.tec-kronoberg.se/default.htm

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En kurs i avtalsrätt och köprätt.

 
 
 

Kursen behandlar de grundläggande delarna i avtalsrätten och köprätten.

 
 
 

För chefer och ledare som förväntas genomföra medarbetarsamtal.

 
 
 

Få en förståelse för produktionsstyrningens påverkan på företagets effektivitet.