Talarcenter

http://www.talarcenter.se/

Webbsida
 

Forskare – Doktor – Föreläsare.

Orkesterledare - Författare - Entreprenör - Skolledare.

Vi förmedlar kunskap och inspiration.