SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

http://svid.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Personerna med funktionsnedsättningar agerar mätinstrument.

 
 
 

En kurs för designer, produktutvecklare och innovatörer.