Sverigehälsan AB

Logotyp för Sverigehälsan AB

http://www.sverigehalsan.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Synliggöra och förebygga stress- problematik hos individer och grupper

 
 
 

Initiera och leda förändringsarbete för individer och grupper.