Svenska Institutet för Sorgbearbetning

http://www.sorg.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Workshop i Sorgbearbetning.

 
 
 

Certifieringskurs för Sorgbearbetning.

 
 
 

Diplomeringskurs i att möta andra i sorg, kris och förändringsprocesser.