Svensk Energi AB

http://www.svenskenergi.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Skaffa kunskaper i hur det Nationella Stickprovet fungerar.

 
 
 

Gå kursen som ger dig nödvändiga grundkunskaper om hur ett elnät fungerar.

 
 
 

Lär dig att värdera och beräkna ersättning för intrång i skog och mark.