Rolf Olofsson Organisationsutveckling AB

http://olofsson-ou.se

Webbsida
 

Kvalificerad hjälp med att utveckla beteenden på alla nivåer i organisationen.