Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling

http://www.riddarfjarden.com/index.htm

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Riktar sig till projektledare och andra ledare utan formell chefsfunktion.

 
 
 

En serie möten som fokuseras på chefens egna behov och önskemål.

 
 
 

Konflikthantering enligt JAA-metoden.