NBI Företagsutbildning

http://www.nbi.se/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Logistikutbildningar på akademisk nivå anpassade för praktiker.

 
 
22 700 kr

För dig som vill lära dig grunderna inom logistiken.

 
 
8 900 kr

Stödverktyg för att effektivisera ditt dagliga logistikarbete.

 
 
9 900 kr