Näringslivets Ledarskapsakademi

http://www.ledarskapsakademi.se/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Vår huvudmålgrupp är chefer på alla nivåer.