Myndigheten för samhällsskydd och beredskap msb

http://msb.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En kurs till deltidsbrandman.

 
 
 
Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Kursen vänder sig till de som möter människor i stress- och krissituationer.