Mind Mentor

http://www.mindmentor.se/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

För dig som vill arbeta professionellt med att motivera och utveckla andra.

 
 
 

För dig som har tillfällen i ditt yrkesliv där kunskap om KBT krävs.

 
 
 

Kunskap, struktur, färdighet, verktyg och färdighetsträning.