Min Karriär.se

http://minkarriär.se

Seminariets webbsida
Datum
Plats
Pris

-om cv-databaser, rekryterare och headhunters.

 
 
 

-om spelreglerna i ett nätverkssamhälle.