Lund University Commissioned Education

http://www.education.lu.se/o.o.i.s/1962

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Arbetsmiljö - kunskap och handling.

 
 
 

En internetbaserad, fristående distanskurs i arbetsrätt.

 
 
 

Erhåll en fördjupad förståelse om hur projektledning fungerar.