Lärar Fortbildning AB

http://www.lararfortbildning.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

- en fördjupning i formativ bedömning.

 
 
 

- att utveckla lärande med hjälp av bedömning.

 
 
 

- bedömningssamarbete i skola och arbetsliv.