Joacim Petersson

http://joacimpetersson.se

Webbsida
 

Min föreläsning i personligt ledarskap bygger på erfarenhet jag samlat under mina år som konsult men även på den litteratur jag läst.