Jensen business school

http://www.jenseneducation.se/Business-school/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Utveckla dina kunskaper för medarbetarsamtal.

 
 
 
Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Lär dig hantera konfliktfyllda situationer på arbetsplatsen.

 
 
 

För dig som behöver en grund att bygga din chefsroll på.