Itiro AB

http://www.itiro.se/

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Arbetsledande personal med ansvar för truck- materialhantering.

 
 
 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med s k HETA ARBETEN.

 
 
 

En utbildning uppdelad i två delar, c-truck och jordförflyttande maskin.