IT Quality Nordic Institute

http://www.itqnord.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Hur du hanterar klagomål konstruktivt och utvecklande.

 
 
6 400 kr

Om hur du som ledare kan använda motivationen som drivkraft.

 
 
11 900 kr

För dig som vill lära dig grunderna i framgångsrik projektledning.

 
 
16 500 kr

För dig som arbetar med processledning.

 
 
6 400 kr