HRA Finansiell Utbildning

http://www.finansiellutbildning.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

En grundutbildning för dig som vill lära sig den svenska räntemarknaden.

 
 
 

Intensiv tvådagarskurs som omfattar både ränte- och valutakunskaper.

 
 
 

För dig som vill få grundläggande kunskaper om valutamarknaden.