HR Nätverket/Kompetensgruppen i Sverige AB

http://www.hrnatverket.se

Kursens webbsida
Datum
Plats
Pris

Bli en kraftfull och framgångsrik ICF certifierad coach.

 
 
 

Systemisk hälsoutveckling innebär att skapa förståelse för organisationen.